Nielsine Petrea Sørensens forfædre
Nielsine Petrea Sørensens forfædre finder du ved at trykke på navnene her:
Nielsine Petrea Sørensen Forældre Bedsteforældre Oldeforældre Tipoldeforældre
Tipoldeforældre
Oldeforældre Tipoldeforældre
Tipoldeforældre
Bedsteforældre Oldeforældre Tipoldeforældre
Tipoldeforældre
Oldeforældre Tipoldeforældre
Tipoldeforældre
Forældre Bedsteforældre Oldeforældre Tipoldeforældre
Tipoldeforældre
Oldeforældre Tipoldeforældre
Karen Nielsdatter
Bedsteforældre Oldeforældre Tipoldeforældre
Tipoldeforældre
Oldeforældre Tipoldeforældre
Tipoldeforældre

Retur til forside.